Tổ Yến Trắng Làm Sạch Loại 3

2,800,000

Tổ yến làm sạch loại 3 là tổ yến nguyên chất 100% không pha trộn được làm sạch từ những tổ yến gãy vụng. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thích hợp dùng cho trẻ biếng ăn, kém phát triển.